Om Blå Flagg

Blå Flagg Sverige ansvarar sedan 2014 för Blå Flagg-programmet i Sverige. I varje land med Blå Flagg är det en jury som avgör vilka anläggningar som ska skickas vidare till internationella juryn för beslut om vilka som kan få Blå Flagg. Blå Flagg-jury i Sverige består av sakkunniga inom områdena miljö, vattenkvalitet, vattensäkerhet samt hamn- och båtlivsfrågor.

Blå Flagg drivs av den ideella organisationen Foundation for Environmental Education (FEE) och är en internationell miljöutmärkelse som finns i 45 länder runt om i världen. Blå Flagg startade i Frankrike 1985 och sedan 1994 har Blå Flagg funnits i Sverige.

Blå Flagg är en utmärkelse och ett verktyg för hållbar utveckling. Idag finns kriterier för:
– Badplatser
– Fritidsbåtshamnar (gästhamnar, marinor och båtklubbar)
– Operatörer för båtturism (turbåtar, fiske, säl- och valsafaris mm)

Dessutom finns Blå Flagg för enskilda båtägare (då kallad individuell Blå Flagg).

Blå Flagg är utformat för att vara ett stöd och en vägledning för att höja kvaliteten gällande vattenkvalitet, skötsel och service, miljöutbildning och säkerhet. Kriterierna fastställs av FEE.

Läs mer på Blue Flag International