Individuell Blå Flagg

Du som har båt kan också visa för din omgivning att du bryr dig om den marina miljön och tar ett aktivt ansvar för ett miljöanpassat båtliv genom att ansluta dig till Individuell Blå Flagg.

Genom individuell Blå Flagg åtar sig båtägare att:

Att ansluta sig till individuell Blå Flagg är kostnadsfritt.

Kontakta oss om du är intresserad av att ansluta dig till Individuell Blå Flagg

English:
Information about Individual Blue Flag