Vägledning och exempel för stränder

Nedan finner du information, vägledningar, guider och exempel som kan vara hjälp för hamnar i arbetet med Blå Flagg.

  1. Information om badvatten (Havs- och vattenmyndigheten)
  2. Guide till ökad vattensäkerhet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  3. Svenska Livräddningssällskapets bad-, båt- och isvett
  4. Information om Allemansrätten:
    Naturvårdsverket
    Håll Sverige Rent