Vägledning och exempel för hamnar

Nedan finner du information, vägledningar, guider och exempel som kan vara hjälp för hamnar i arbetet med Blå Flagg.

 1. Brandskydd i gästhamnar – Svenska räddningsverkets allmänna råd och kommentarer
 2. Informationsbroschyr från Transportstyrelsen om mottagning av avfall från fritidsbåtar
 3. Alla fritidsbåtshamnar i Sverige ska ha en avfallshanteringsplan. Nedan hittar du mall till dokumentet som Transportstyrelsen efterfrågar vid inspektion.
  Mall avfallshanteringsplan – Transportstyrelsen
 4. Svenska Livräddningssällskapets bad-, båt- och isvett
 5. Information om Allemansrätten:
  Naturvårdsverket
  Håll Sverige Rent