Kriterier

Blå Flaggs kriterier tas fram av Blue Flag International och är samma i hela världen. Vissa lokala avvikelser kan dock förekomma. Kontakta oss om du vill veta mer.

Här kan du läsa mer om Blå Flaggs kriterier