Kriterier

Blå Flaggs kriterier tas fram av Blue Flag International och är i stort sett de samma i hela världen. Vissa lokala avvikelser kan förekomma.

Strandkriterier 2019

Hamnkriterier 2019