Kriterier

Blå Flaggs kriterier tas fram av Blue Flag International och är i stort sett de samma i hela världen. Vissa lokala avvikelser kan förekomma.

Beach Criteria and Explanatory Notes 2020

Marina Criteria and Explanatory notes 2020