Blå Flagg

Utmärkelse och verktyg för hållbar utveckling

Blå Flagg är en internationell utmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i  51 länder. 2024 får 13 svenska hamnar och 8 stränder hissa Blå Flagg. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, miljö, utbildning säkerhet och tillgänglighet.  

Blå Flagg är en internationell utmärkelse som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och som i år finns på över 5000 stränder och hamnar i 51 länder runt om i världen. Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighet. Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas. Varje år genomförs kontrollbesök på samtliga anläggningar för att se att kriterierna efterföljs. En anläggning som inte uppfyller kriterierna måste hala flaggan och informera om orsaken på informationstavlan.

Varför Blå Flagg?

Det finns många och i viss mån olika anledningar till att stränder och hamnar i Sverige har Blå Flagg. Blå Flagg är välkänt hos många internationella turister, framförallt Europeiska, och många hamn- och strandägare tycker att Blå Flagg hjälper dem att visa att deras anläggning(ar) uppfyller dessa kriterier – att besökarna vet vad de kan förvänta sig.

En del kommuner tycker även att det är viktigt att visa för sina invånare att de uppfyller högt ställda krav på miljö och säkerhet och därför väljer att jobba med Blå Flagg. Sen finns det anläggningar som använder Blå Flagg som ett verktyg att utvecklas inom organisationen.

Såhär säger exempelvis Georg Nilsson på Getterön Marina:
– För att kunna utveckla Getterön Marina till en riktigt bra småbåtshamn har kriterierna för Blå Flagg varit en fantastisk vägledning. Kraven har gett oss bra stöd när det gäller uppbyggnaden av hamnens miljö, säkerhet och service. Vi är stolta för utmärkelsen.

Oavsett anledning så är det vår ambition att hjälpa er att få ut mesta möjliga av ert Blå Flagg-arbete. Många anläggningar uppskattar den praktiska hjälp och de tips som de får av oss i samband med ansökan, kontrollbesök och den kontakt vi har med anslutna anläggningar.

Hur går det till att få Blå Flagg?

 1. Som intresserad hamn eller strand kontaktar du oss på Blå Flagg Sverige så hjälper vi dig med svar på frågor och tips på hur ni kan jobba vidare mot Blå Flagg.
 2. När ni bestämt er för att söka Blå Flagg kontaktar ni oss så får ni ansökningshandlingar som ni fyller i. Sista ansökningsdag är 12 januari varje år.
  Ansökningstiden för Blå Flagg är normalt november-januari. Kostnaden för en strand eller hamn är ca 9000 kr. I det fall en ägare har flera stränder eller hamnar blir kostnaden per anläggning något lägre.
 3. I början av februari träffas den svenska Blå Flagg-juryn som består av sakkunniga inom områdena miljö, vattenkvalitet, båtliv samt vattensäkerhet för att bedöma vilka av de sökande hamnarna och stränderna som godkänns och därmed skickas vidare till den internationella juryn.
 4. I mitten av februari ska alla uppgifter vara rapporterade till Foundation for Environmental Education (FEE), vilka går igenom alla uppgifter och återkommer under februari för att hämta in eventuella kompletterande uppgifter.
  Den internationella juryn möts i april för att besluta om vilka hamnar och stränder som får rätt att hissa Blå Flagg.
 5. Så snart resultatet från jurymötet kommer så kontaktar vi alla stränder och hamnar med besked.
 6. Blå Flagg Sverige informerar i juni berörda organisationer och media med information om Blå Flagg och årets godkända stränder och hamnar.
 7. Flaggor och material skickas normalt ut under slutet av april för hamnar och i mitten av maj för stränder.
 8. Under säsongen (maj-oktober) utförs vid minst ett tillfälle ett kontrollbesök på varje strand och i varje hamn. Om kriterierna inte uppfylls riskerar anläggningen att flaggan halas. Läs mer i manualerna om vilka regler som gäller för kontrollbesök och när flaggan behöver halas ned.

Viktig notering

När stränder, hamnar och båtar erhåller och har rätt att uppvisa Blå Flagg, är det för att de har visat FEE att de vid tiden för erhållandet av utmärkelsen uppfyller kriteriekrav inom områden miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighetsanpassning.

Med utmärkelsen följer att ansvarig för anläggningen har fullt ansvar för att upprätthålla uppfyllnaden av dessa kriterier. Även om FEE utför kontroll på anläggningar med Blå Flagg, så ansvarar varken FEE, dess medarbetare, medlemmar eller jurymedlemmar mot någon person eller juridisk person i händelse av icke-regelefterlevnad.